Demokrati i dataåldern

Kommer ni ihåg hur livet såg ut innan internet kom in i bilden? Minns ni hur Sverige fungerade innan någon av oss ens hade hört ordet internet? Skrämmande nog rör det sig inte om mer än kanske två-tre år.

På den korta tiden har internet inte bara blivit ett vardagligt och naturligt begrepp. Det har också blivit en viktig faktor som påverkar och förändrar det liv och samhälle vi lever i. Oavsett vad vi tycker om saken är internet idag en realitet som snabbt förändrar våra möjligheter och - i och med det - också våra skyldigheter.

Distansdemokrati
Ett huvudargument mot den svenska demokratimodellen har varit att vi väljare befinner oss långt ifrån våra folkvalda, åtminstone jämfört med länder som Storbritannien eller USA där valförfarandet gör att mer eller mindre alla känner till "sin" riksdagsman. Svenska riksdagsledamöter kan däremot representera sin hemtrakt i bra många år utan att egentligen vara synlig för väljarna i hembygden.

Distansen kan möjligen bero på vårt demokratiska system, men säkert spelar också vår hederligt svenska brist på engagemang sin roll i farsen om det folkliga medbestämmandet; hur många av vet egentligen hur vi ska eller kan kontakta våra riksdagsrepresentanter?

Denna till synes etniskt bundna flathet är inte längre någon godtagbar ursäkt för oss som vill fortsätta ha huvudet nerstucket i den politiska sanden. Redan nu kan vi faktiskt mycket enkelt kontakta alla riksdagsledamöter vi är intresserade av. Om vi inte redan har deras adresser, telefonnummer, epostadresser etc hittar vi enkelt uppgifterna via riksdagens hemsida. För säkerhets skull kan man leta via länstillhörighet; vi förväntas helt enkelt inte kunna våra representanters namn.

En bonusplikt?
I takt med att möjligheterna till en större kontaktyta byggs upp ökar också trycket på oss gråa medborgare. Den paketlösning vi har välsignats med ger oss nämligen inte bara kanalerna in till riksdag och regering; vi får plötsligt också en skyldighet att hålla kontakten, en demokratisk uppgift att hålla oss medvetna och insatta - och att samtidigt hålla våra folkvalda intresserade och verklighetsnära.

Med möjligheten att kontakta våra folkvalda försvinner också en del av våra vanligare ursäkter. Vi kan till exempel inte längre lägga hela ansvaret för en usel kontakt på riksdagsledamöterna; plötsligt förväntas vi ta en aktivare del i de beslut som vardagligen fattas. Vi får en del av deras verklighet i utbyte mot en del av vår egen.

Till slut tvingas vi alltså erkänna att det inte längre bara är andras fel när det går åt helsicke med musik. I framtiden kan det mycket väl vara vi själva som håller i en stor del av taktpinnen.

Adresser
http://www.riksdagen.se/ (Riksdagens hemsida med information om nyfattade beslut och adresser till alla våra folkvalda.)

http://www.sb.gov.se/ (Regeringens egen propagandabas Information Rosenbad för den som vill veta hur man styr ett land.)

http://www.notisum.se/ (Alla svenska lagar, nu nåbara via internet.)

http://www.sifo.se/ (Sifos hemsida för den som vill veta vad andra tycker om dagens politik.)

http://www.kov.se/ (Konsumentverket om våra rättigheter som politiska storkonsumenter - har man månne någon garanti på felaktiga riksdagsbeslut?)

http://www.helsingborg.se/newspaper/hd.html (Representanter för den tredje statsmakten som ska hjälpa oss fatta rätt beslut.)
blog comments powered by Disqus