Utlopp för kreativa

Världens kreativa själar har begåvats med en ny plattform. Personer som hemsöks av skaparbehovets månghövdade spöke har fått ett alldeles nytt medium att utforska.

En stor del av den mänskliga kreativiteten har varit kopplad till olika material - papper för skrivande, ytor för målande, metall och sten för skulpterande.

Vikten av tyngdlöshet
Skapandets black om foten har i viss mening varit just skapelserna. Dessa är högst konkreta föremål - med bredd, djup och höjd, och kanske framförallt vikt. Konsten har länge varit platsbunden; att flytta den runt jorden är besvärligt.

Det kanske till och med är så att föremålens dragningskraft till viss del beror på just denna oflyttbarhet. Hade Mona Lisa varit lika omtalad om alla hade tillgång till originalet och visste hur liten och på sitt sätt oansenlig tavlan är?

Undantaget
Musik är väl den konstart som får kallas ett undantag - åtminstone under 1900-talet. I och med radions och TV:ns intåg försvann den lokalens barriär som fortfarande kapslar in mycket annan konst.

Musikens problem har i stället varit ljudkvaliteten. En konsert är en konsert är en konsert - detta är fortfarande sant. Möjligen blir konserten blekt reproducerad av hemmets stereoanläggningar, men jämfört med hur en tavla eller skulptur vanställs i TV måste ändå mycket musik sägas ha överlevt med viss stolthet i behåll.

Allt mer musik skrivs också speciellt för hemmabruk - aldrig avsett att uppföras annat än av CD-spelare, förstärkare och högtalare.

Vardagskonst
Ett tecken på musikens särställning är att den i många former inte längre ses som en konstart. Musik har blivit en del av vardagen - skvalradio och bakgrundssorl, men likafullt skriven och uppförd musik. Att sedan tycke och smak varierar är naturligt. Konst för en är skräp för nästa.

Vad är då poängen med allt detta, frågar ni?

Jo, poängen är att musik är en naturlig del av våra liv medan tavlor och skulpturer inte har en lika framskjuten plats i denna vår västerländska civilisation anno 1996. Detta, påstår jag, beror till stor del på tillgängligheten.

Människan är i grund och botten en slöfock. Musik i radio är enkelt, konst på gallerier och muséer är både jobbigare och dyrare.

Spridningen svårighet
Det handlar om distributionskanaler. Metoder att sprida sina alster; det är där internet kommer in.

Tack vare internet är det numera enkelt att sprida sin kreativitets avkomma - oavsett om det handlar om serier, romaner eller datorgrafik.

Konstnären har alltså en unik möjlighet att göra sig oberoende av galleristen, och ändå nå ut via datorvärldens universella galleri. På samma sätt kan författaren nu göra sig fri från förläggaren (och i och för sig också dennes kvalitetsgaranti).

Skapelserna är inte längre beroende av materialet för att spridas; bokstäverna har befriats från sitt papperets fängelse.

Den nya tidens kreativitet
Risken för de klassiska konsterna är minimal. Jag tror inte att ny teknik och nya möjligheter dödar gamla upptäckter och behov. Vi har helt enkelt bara fått en ny plattform för skapande - en plattform som är global och ännu inte kostnadsbelagd.

Med hjälp av internet kan nya förmågor prova sina vingar, gamla lära sig sitta (Stephen King publicerar till exempel boken Umneys last fall på internet) och redan döda få nytt liv (både Dickens och Shakespeare finns att läsa).

Mångfald som kvalitetsfilter?
I den fortfarande fria internetvärlden har alla rätt att skapa och sprida sina alster över världen. Konst blandas med spekulativt skräp och ogenomtänkt pladder, tills allt riskerar att drunkna i mångfaldens brus. Möjligen kan detta brus fungera som ett kvalitetsfilter, så att bara den goda konsten sticker ut, märks. Möjligen.

Å andra sidan kanske detta inte är önskvärt nu när alla har möjlighet att deltaga, att sprida sin kreativa ångest för elektronvinden.

Vem är egentligen jag att upprätta riktlinjer för god kvalitet?

Adresserna
http://www.yahoo.com/Entertainment/Comics/ (En guldgruva för alla som vill läsa serier - och veta mer om dem.)

http://www.cyber24.com/ (Dokumentation av internets 24 timmar - resultatet av ett världsomspännande projekt; färdigställt 17 mars 1996!)

http://www.algonet.se/artbin/aashome.html (En svensk internettidskrift som har fått mycket fin internationell kritik.)

http://www.io.org/~cincan/cfs.htm (Prisbelönt cyberfilmskola - en underbar plats för filmare och filmare in spe.)

http://www.eu.net/king/ (Boken Umney's last fall av Stephen King.)

http://sluggo.iaxs.net/bshapiro/ (En konstnär som utnyttjar robotar i en sorts industrikonst.)

http://www.thais.it/scultura/scultura.html (Omfattande italiensk konstöversikt med skulpturer från flera århundraden; på italienska.)

http://loki.ur.utk.edu/sculpture/sculpt.html (Följ med på en nordamerikansk skulpturturné.)

http://www.yahoo.com/Arts/Computer_Generated/Exhibits/En lång lista med datorgjord grafik - internetutställningar.)
blog comments powered by Disqus