Europa vaknar

Godmorgon EU-invånare! Sträck på din yrvakna kropp och gör resten av oss Internet-européer sällskap när vi försöker skapa en egen närvaro och identitet på Internet. Låt oss kalla det en kamp för valfriheten på den här sidan om atlantkabeln, en europeisk Independence day.

Fram till nu har Internet nämligen främst varit en amerikansk angelägenhet. Utan undantag är det USA:s visionärer, USA:s mer eller mindre geniala virrhjärnor och USA:s företag som stått för framstegen. Det gäller Internets alla funktioner, Internets alla ledande program och Internets alla stora sökmotorer.

Den amerikanska dominansen är enorm för att inte säga total.

Det efterblivna Europa
Hittills tycks inställningen från europeiskt håll ha varit att Internet är ett globalt fenomen som saknar regional nytta.

Denna inställning syns tydligast när man studerar utbudet på Internets kanske viktigaste hjälpverktyg: sökmotorerna som ger oss användare en möjlighet att hitta rätt nål i den digitala höstacken, att hitta den väg som faktiskt bär till Rom. Listan på sökmotorer av hög kvalitet är numera lång: Lycos, Infoseek, C|Net, Altavista, Excite, Yahoo (för att bara ta ett fåtal) är alla amerikanska.

Amerikanska.

På den extremt lokala marknaden är det inte lika illa. Den lilla människans uppfinningsrikedom har gjort att lundensare kan beställa pizza per Internet och svenskar i allmänhet kan vältra sig i dagstidningar. När det gäller Europa är det emellertid värre.

I Europa har vi nämligen blivit hopplöst efter. Vi är hopplöst efterblivna, men nu har vår debila världsdel slutligen börjat den långa process som kallas självläkning. Slutligen har insikten att Internet inte enbart är en global angelägenhet sipprat hit. Den regionala prägeln och särarten håller äntligen på att få betydelse.

Försvar - för vem?
Varför vill då ingen försvara våra färger? Trots att miljoner, kanske miljarder, kronor står på spel har det varit svårt att få europeiska entreprenörer att skapa regionalt specialiserade sökmotorer som tar bättre hänsyn till lokala alfabet, värderar våra hemsidor bättre och bevakar dem mer heltäckande.

En förklaring är att Europa för närvarande saknar en stark datorindustri. Enda egentliga storföretaget, italienska Olivetti, existerar snart bara i historieböcker vilket lättare öppnar för amerikanska företag att använda jordklotet som spelplats efter behag.

En annan och kanske allvarligare teori är att Europa för tillfället tycks vara sakna intresse att faktiskt åstadkomma någonting gemensamt. Vi har ingen europeisk identitet - i stället tycks varje del av Europa ha lättare att identifiera sig med den amerikanska universalvärlden än att samarbeta över gränserna på kortdistans.

Sent ska emellertid syndarna vakna.

Vår oförmåga lever
I detta vårt regionala vakuum har nu flera aktörer bestämt sig för att försöka göra som de stora amerikanska föregångarna och entreprenörerna: satsa.

Till skillnad från de amerikanska förebilderna gör vi européer dock någonting ytterst svenskt och välbekant: vi skyndar långsamt. Där amerikanerna satsar liv och lem för att snabbt bli bäst i universum (och ofta lyckas, åtminstone volymmässigt), gör vi som Aisopos sköldpadda och tar ett steg i taget.

När de första regionala sökmotorerna nu ser dagens ljus på den europeiska marknaden är det sålunda i form av stympade och halvdana testversioner som kommer att ta lång tid att bygga upp.

Amerikanska hjältefilmer kan fortsätta att basunera ut sin världsfrälsaranda ännu några år - innan vi har några egna alternativ får vi glatt gapa, blunda och svälja förtreten av att inte klara av det själva.

Adresser
http://www.cnet.com/Content/Features/Dlife/Search/ (Läs om hur sökmotorer fungerar och i förlängningen varför vi behöver regionala diton.)

http://www.search.com (Ingång till många av de bästa amerikanska sökmotorerna.)

http://www.lycos.se (Svensk version av amerikanska Lycos, med miljonen svenska sidor indexerade.)

http://www.punkt.se (Ett svenskt försök.)

http://nwi.ub2.lu.se/ (Nordic Web Index, ett nordiskt försök.)

http://euroseek.freeside.net/(se)/index.shtml (Euroseek, ett européiskt försök, sponsrat av den amerikanska datajätten Sun.)

http://www.sunet.se/sweden/main-sv.html (Svenska universitetsvärldens länksidor.)

http://www.ranklink.com/rank (En amerikansk tjänst som visar de tio populäraste hemsidor som passar din sökprofil.)
blog comments powered by Disqus