Rastlös perfektion

Trenden har aldrig vart starkare, tecknen aldrig tydligare: vi människor har ett näst intill perverst stort intresse av hur andra personer lever sina liv.

Detta syns inte minst om man studerar några av de senaste årens nya TV-program. I "Förlåt mig" bad personer om ursäkt via TV, i "The Real World" följer TV-kameror några ungdomar dygnet runt i tre månader och nu senast har landets skådespelare mött utmaningen att parodiera händelser ur riktiga familjers tillvaro.

Verkligheten förvandlas till tvålopera eller situationskomedi. Jag varken dömer eller berömmer - bara konstaterar: intresset för andra är stort. Vi tittar in genom de nyckelhål vi erbjuds.

Det som ledde fram till dessa korta men ibland övertydligt avslöjande TV-program är förmodligen åttiotalets tvåloperor. Dallas, Dynasty och Falcon Crest var evighetsserier som försökte efterlikna vanligt liv genom att varken ha början eller slut, bara mer eller mindra glamorösa transportsträckor däremellan.

Här och nu
Det är här Internet befinner sig idag - i tvåloperornas skimrande värld. Här kan intresserade ta sig en titt in i nyckelhålen och uppleva mer eller mindre verkliga händelser från mer eller mindre uppdiktade personer, uppdaterade mer eller mindre ofta.

Ett exemplet på en tvålopera som sänds via internet står svenska posten för. På sin bas Torget förbereder man just nu en serie, där alla åskådare, alltså datoranvändarna själva, är med och påverkar handlingen.

Den zappande generationen
Likheterna mellan Internet och vår vardag slutar emellertid inte med tvåloperorna. Tvärtom speglar internet också utomordentligt väl vår vardagliga rastlöshet, som exempelvis tar sig uttryck i att vi byter TV- och radiokanal så ofta att företeelsen har fått ett eget ord: att zappa.

Sett i ljuset av zappandet är internet bara en naturlig förlängning: det perfekta mediet för en rastlös generation. Att byta kanal på TV eller radio är ingenting mot internet. På TV och radio har vi trots allt bara något eller några tiotal kanaler att välja på. Internet, däremot, erbjuder alla att bli sina egna TV- och radioproducenter - att till och med sända sina egna rörliga bilder över nätet - tills kanalerna uppgår till miljoner och zappandet blir en regel, ett medel och inte som idag bara en ovana.

Mångfald och frihet?
Kanske är det mänskligt att gå vidare, att söka sig till nya jaktmarker. I så fall är internet det yttersta målet för denna vår drift att inte binda oss, att ständigt sträva vidare. Individens krav gör internet till Mediet för Dagen, målet för miljarder års liv och utveckling.

Samtidigt innebär denna utveckling att livet i sig befinner sig långt från vår mentala drift - apstadiet har lämnat kvar kroppsliga behov medan våra psyken strävar mot en total mental valfrihet som är omöjlig så länge man måste ta hänsyn till annat, samexisterande liv. Fullständig valfrihet får den som endast intresserar sig för sig själv.

Trots sina förtjänster är internet inte svaret på alla böner om fullt fri information och massdemokrati - i stället blir det ibland det yttersta utslaget av vår fåfängliga önskan att låta världen rotera runt oss själva.

Som instrument och massmedium tillhör internet nu- och framtiden. Som mål, mening och ideologi gör det delvis gemensam sak med halvsekelgamla tider vi inte vill ha tillbaka.

Adresser
http://www.mckinley.com/ (Den kanske bästa och mest kända rankaren av internets hemsidor - "Magellan" - med ett sökbart register av nätets bästa adresser.)

http://www.pointcom.com/ (En annan mycket känd rankinglista - "Top 5%" - över toppskiktet av internets adresser.)

http://cool.infi.net/ (Cool site of the day väljer dagligen en ny, bästa hemsida. Man kan också nå alla gamla utnämnda hemsidor genom åren.)

http://www.owlnet.rice.edu/~indigo/gsotd/ (Geek site of the day, ungefär dagens tönt/fantast-plats med dagliga töntsidor om allt från ost till datorer.)

http://www.yahoo.com/Computers_and_Internet/Internet/World_Wide_Web/ Web_Based_Entertainment/Episodic_Web_Series/ (En lång lista tvåloperor för internet, många av dem interaktiva.)

http://www.torget.se/home/ (Postens hemsida med en kommande interaktiv tvålopera.)
blog comments powered by Disqus